Huisregels en rijbaanregels Stal Olieslagers:

Veilig, verantwoord en plezierig omgaan met je paard staat bij Stal Olieslagers hoog in het vaandel. Wij hanteren daarom een aantal huisregels voor haar accommodatie. Alle pensionklanten hebben bij de ontvangst van de stallingsovereenkomst een volledig overzicht van de regelementen ontvangen en zijn hiermee akkoord gegaan. Daarnaast staan de reglementen ook op onze website en naast het mededelingenbord in de stal.

Alvast dank voor je medewerking!

Team Stal Olieslagers

 

HUISREGELS: 

Op het gehele terrein geldt:

 • Auto’s, brommers e.d. dienen op het terrein stapvoets te rijden, voetgangers en paarden hebben ten alle tijden voorrang.

 • Betreden van het terrein is op eigen risico.

 • Stal Olieslagers is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens je verblijf op ons terrein. Dit geldt ook voor bezoek voor jou en je paard dat zich op ons terrein begeeft. Stel je bezoek van deze huisregels/rijbaanregels op de hoogte.

 • Het dragen van een cap en rijkleding is tijdens het rijden VERPLICHT.

 • Het dragen van solide en stevig schoeisel is op het terrein VERPLICHT dus geen slippers, sandalen o.i.d...

 • Aanwezigen op het terrein en in de stallen dienen zich rustig te gedragen, dus niet rennen en schreeuwen.

 • Kinderen dienen door hun ouders/verzorgers in de gaten gehouden te worden en te worden geattendeerd op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.

 • Het is niet toegestaan om op stro-, hooi-, kuilbalen en machines te spelen.

 • Alcohol of drugsgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.

 • Roken in de stallen, te paard, in de rijbaan of elders op het terrein is ten strengste verboden! Roken is enkel toegestaan op de aangegeven rokersplaats.

 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn, tuig moet na gebruik direct worden opgeruimd.

 • Stalgangen dienen netjes gehouden te worden. Krab, voor je jouw paard uit de stal haalt, de hoeven uit of veeg de gang even schoon.

 • Instructie door derden is toegestaan als dit van tevoren door iemand van Stal Olieslagers is aangegeven.

 • Bijrijders van paarden zijn toegestaan als dit van tevoren door iemand van Stal Olieslagers is aangegeven.

 • Graag weten wij wie er op ons terrein komt. Meld het daarom even als je dierenarts, hoefsmid, chiropractor e.d. komt.

 • De stal, paddock en wei zijn een veilige plaats voor je paard. Wij hebben het op deze plaatsen dan ook zo rustig mogelijk. De rijbaan of longeercirkel zijn er om het paard te trainen.

 • Honden zijn uitsluitend aangelijnd welkom. 

 • Aanwijzingen van de stalhouder en stalpersoneel dienen door iedereen opgevolgd te worden.

 • De stalhouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

 • Wordt je geconfronteerd met een vorm van ongewenst gedrag, neem dan contact op met vertrouwenspersoon          Romy de Veer (06-53851282) of Johan Olieslagers (06-20002036).

 • Tijdens pandemieën (zoals COVID19/corona) volgen wij uitsluitend wetgeving, richtlijnen & bepalingen van de Rijksoverheid en het RIVM, aangevuld met branche-specifieke richtlijnen van de FNRS (Federatie Nederlandse Ruitersportcentra). 

RIJBAANREGELS:

Net als in het normale verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidscap te dragen.

 • Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met gladde doorlopende zool en hak.

 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid en duidelijk worden aangekondigd (bijv. ‘deur vrij’).

 • Op- en afstijgen dient uitsluitend op de AC-lijn te gebeuren.

 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, blijft bij het passeren van een tegemoetkomende combinatie op de hoefslag. Rechts aanhouden dus!

 • Niet op de hoefslag (uit)stappen en halthouden.

 • Combinaties mogen elkaar niet de weg afsnijden en dienen elkaar bij het passeren voldoende ruimte te geven.

 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden (bijv. ‘sprong vrij’).

 • Hindernismateriaal dient altijd naderhand weer te worden opgeruimd.

 • Mest dient na het rijden uit de rijbaan te worden opgeruimd.

Je kunt de huisregels en rijbaanregels hier als pdf document downloaden: